Gebruikersnaam:
Wachtwoord: Opslaan?Research aanbod
Analyses (1351)
Rapporten (75)
English (7)

Probeer gratis:
Whitepapers (1)
Analyses (85)

- Abonneer nu
- Login vergeten?
- Contact

Zoek in archief
Meer zoekopties..

AME ANALIST
Strategisch ICT bedrijven vergelijken op basis van jaarcijfers?

Meer info..

AME BUROGIDS 2001
Door Adriaan Meij

15 okt 2001 - AME BUROGIDS 2001 levert de nieuwste cijfers van 100 ICT- en Internetondernemingen in zes sectoren met conjunctuur- en beleggingsanalyse ten behoeve van concurrentie onderzoek en businessplanning.

TIEN JAAR UW BESTE ICT GIDS

Meer dan ooit wilt u uw onderneming kennen in concurrentie omgeving, conjunctuur en marktwaarde. Om op resultaat te plannen. Daarvoor is AME BUROGIDS 2001 met kerngegevens van 100 toonaangevende Nederlandse ICT ondernemingen, actueel tot begin juli 2001.


DE AME BUROGIDS 2001 BIEDT:

 • 174 pagina's met een conjunctuuranalyse en een effectenanalyse.
 • 100 ondernemingen in zeven sectoren voor benchmarking.
 • Op basis van jaarrekeningen, nieuwsvoorziening en enquêtes van elke onderneming omzet en personeel in ons land en buitenland en netto resultaat over 1999, 2000 en kritische prognose voor 2001.
 • Top 25 naar omzetgroei.
 • Top 25 naar verlies.
 • Ranglijsten per sector naar omzet, winstmarge, omzet per medewerker en omzetgroei.
 • U kunt financieel en commercieel management vergelijken met concurrenten en beoordelen, naar markt- en beurswaarde.
 • Van elke onderneming een profiel van 1 pagina opgenomen. Dit is redactioneel en onafhankelijk.
 • Geen advertenties
 • Cijfermatig onderbouwde analyses van marktontwikkelingen per sector.
 • Helpt uw strategie vorm te geven.


SECTOREN:

 • Professional Services
 • Software fabrikanten
 • Hardware fabrikanten
 • Netwerk Services
 • Distributeurs
 • Semiconductors

De tiende jaargang van dit succesvolle rapport verschijnt nu in elektronische vorm als PDF rapport, te plaatsen op iedere desktop en op uw Intranet.


VOORDELEN:

 • lage prijs
 • Makkelijk zoeken
 • Kopiëren
 • Afdrukken
 • Tekstdelen en tabellen faxen en e-mailen
 • Op Intranet zetten
 • Sparen papier
 • De gids is beveiligd met een toegangscode

INHOUDSOPGAVE:

Dit document bestaat uit 174 pagina's:

© 2001 AME Research B.V. 4

Inhoudsopgave

Colofon........................................................2

Ten geleide, ................................................3

Inhoudsopgave...........................................4

Lijst met tabellen en grafieken ................5

Lijst van ondernemingsprofielen......6

Lijst van ondernemingsprofielen......6

Aanwijzingen bij het gebruik ..................7

1. Marktleiders en achterblijvers.............9

Winnaars, middenmoters en verliezers ....................................................................................................................... 10

Samenvatting en conclusie............ 14

2. Economisch perspectief 2001-2002 . 17

Prognose conjunctuur 2001-2003 18

Inflatie blijft risico.......................... 19

Groei Bruto Binnenlands Product 20

Ontwikkeling van rente ................. 20

Wereldeconomie in kernprijzen 1991-2001............................................................................................................... 21

3. Beleggen in ICT Industrie ................. 27

Technologie aandelen: meer risico, meer kans.......................................................................................................... 28

Technologie aandelen renderen hoger........................................................................................................................ 29

Systematisch risico: werken met bèta ......................................................................................................................... 29

Aandelen met koerswinst én hoge bèta....................................................................................................................... 30

ICT beleggingsfondsen gaan met markt mee ............................................................................................................ 30

Beleggen in ICT aandelen in Amsterdam .................................................................................................................. 31

Positieve beoordeling 17 ICT fondsen aan AEX ...................................................................................................... 31

4. Trends in Nederlandse ICT Industrie .............................................................................................................................. 41

Omzet ontwikkelingen 2001......... 42

Distributeurs omzet Nederland 1999-2001................................................................................................................ 43

Hardwarefabrikanten omzet Nederland 1999-2001.................................................................................................. 44

Softwarefabrikanten omzet Nederland 1999-2001................................................................................................... 44

Netwerk Services omzet Nederland 1999-2001 ........................................................................................................ 45

Professionele Dienstverleners omzet Nederland 1999-2001 ................................................................................. 47

Semiconductors omzet Nederland 1999-2001.......................................................................................................... 48

Totale omzet 1999-2001................ 52

Top 25 ondernemingen naar omzetgroei in 2001 ..................................................................................................... 54

Winstontwikkeling 1999-2001 ..... 56

Werkgelegenheid 1999-2001........ 59

Distributeurs naar omzet per medewerker.................................................................................................................. 62

Hardwarefabrikanten naar omzet per medewerker 2000-01................................................................................... 63

Softwarefabrikanten naar omzet per medewerker.................................................................................................... 64

Professional Services omzet per medewerker 00-01 ................................................................................................ 64

Netwerk Services naar omzet per medewerker ......................................................................................................... 67

Semiconductors naar omzet per medewerker............................................................................................................ 67

5. Ondernemingprofielen ....................... 67

© 2001 AME Research B.V. 5

Lijst met tabellen en grafieken

Tabel 1 Omzet ICT 1994-2005 ............. 16

Tabel 2 Omzet ICT Nederland 1994-2005.......................................................................................................................... 16

Tabel 3 Grafiek lange en korte rente 1995-2003................................................................................................................ 21

Tabel 4: Tarief Fedfundrate 1991-200 23

Tabel 5: Inflatie in westen 1974-2003 . 24

Tabel 6 Groei BBP 1997-2002.............. 24

Tabel 7 Top Tien landen naar BBP 1997-2000.................................................................................................................. 24

Tabel 8 Topzones naar BBP 1997-20 25

Tabel 9 Korte en lange rente 1995-2003 ............................................................................................................................. 25

Tabel 10 Wereldeconomie in kernprijzen 1991-2001 ....................................................................................................... 26

Tabel 11: Beleggings- en marktrendement 1961-2001 ..................................................................................................... 29

Tabel 12 Prestaties van ICT fondsen en indices in 2001 .................................................................................................. 32

Tabel 13: AME EUROTEX INDEX.... 33

Tabel 14 : AME Tech Modelfonds 2 34

Tabel 15: Amerikaanse technologie beleggingsfondsen................................................................................................... 36

Tabel 16: Tien VS Techfondsen met hoge beta en winst................................................................................................. 37

Tabel 17: Tien applicatiesoftwarebedrijven met hoge marge.......................................................................................... 37

Tabel 18 :Technologie ondernemingen met sterke groei.................................................................................................. 38

Tabel 19: 43 ICT fondsen AEX: rating, advies en KW ................................................................................................... 39

Tabel 20 ICT fondsen AEX: winst per aandeel 1999-2002............................................................................................. 40

Tabel 21 Omzetgroei ICT industrie 1999-2001 ................................................................................................................. 42

Tabel 22 Reële IT omzet 1999-2001.... 43

Tabel 23: IT investeringen en BBP 1996-2002 .................................................................................................................. 43

Tabel 24 Omzet 9 distributeurs 1999-2001......................................................................................................................... 43

Tabel 25 Omzet 14 hardwarefabrikanten 1999-2001 ........................................................................................................ 44

Tabel 26: 21 Softwarefabrikanten omzet 1999-2001........................................................................................................ 45

Tabel 27: 10 Netwerk Services omzet 1999-2001 ............................................................................................................. 46

Tabel 28: 47 Professionele Dienstverleners omzet 1999-01 ............................................................................................ 47

Tabel 29 : 4 Semiconductors omzet 1999-2001 ................................................................................................................. 48

Tabel 30 :Top 105 naar omzet in Nederland 1999-2001.................................................................................................. 49

Tabel 31 :Top 105 naar totale omzet 1999-2001 ............................................................................................................... 52

Tabel 32 : Top 25 ondernemingen omzetgroei 2001......................................................................................................... 55

Tabel 33: Nettowinst 1999-2001 105 ondernemingen...................................................................................................... 56

Tabel 34: 105 ondernemingen naar personeel 1999-2001................................................................................................ 59

Tabel 35 25 ondernemingen met minder personeel........................................................................................................... 62

Tabel 36 Distributeurs omzet per medewerker 2000-01................................................................................................... 62

Tabel 37: Hardwarefabrikanten omzet per medewerker................................................................................................... 63

Tabel 38 : Softwarefabrikanten omzet per medewerker 00-01........................................................................................ 64

Tabel 39: Professional Services omzet per medewerker .................................................................................................. 65

Tabel 40 Netwerk Services omzet per medewerker .......................................................................................................... 67

Tabel 41: Semiconductors omzet per medewerker 00-01 ................................................................................................ 67

Lijst van ondernemingsprofielen

Aashima International NV ..........................69

Accenture BV.............................................70

Acer Computer BV (Benelux)......................71

ADP Nederland BV .....................................72

Afas Software BV.......................................74

Aino NV .....................................................75

Akzo Nobel Information Services BV...........73

Alcatel Telecom Nederland BV....................76

Amyyon Holding BV ...................................77

AND International Publishers NV ................78

Apple Computer Holding BV .......................79

ASM International NV.................................80

ASM Lithography Holding NV......................81

Atos Origin SA ...........................................82

Augeo Software BV....................................83

Azlan Group Plc .........................................84

Baan Company NV.....................................86

BDO Accountants & Adviseurs....................87

BE Semiconductor Industries .....................88

Berenschot Groep BV.................................89

Blue Fox Enterprises NV.............................90

Brocom Automatisering BV.........................91

Brunel International NV .............................91

Bull Nederland NV......................................93

BuyOnline BV.............................................94

C/TAC-Align NV .........................................95

Cap Gemini Ernst & Young.........................96

Cardio Control NV ......................................97

Centric Holding BV.....................................98

Chello broadband NV .................................99

CMG PLC..................................................100

Compaq Computer BV..............................101

Computer Associates BV ..........................102

Com-Unit BV............................................103

Copaco NV...............................................104

CSS Holding NV .......................................105

Datelnetgroep BV.....................................106

DBS Business Solutions BV ......................107

Debis IT Services Benelux........................108

Dell Computer.........................................109

Deloitte & Touche ....................................110

Devote NV...............................................111

DOCdata NV ............................................112

Econocom Group......................................113

Electronic Data Systems BV .....................114

EQUANT NV .............................................115

Ericsson Nederland BV .............................116

Ernst & Young The Netherlands................117

Essent NV................................................118

Exact Ho lding NV.....................................119

Getronics NV............................................120

Hewlett-Packard Nederland BV.................121

HITT NV...................................................122

IBM Nederland NV...................................123

IBS Consist.............................................124

ICL Nederland B.V...................................125

ICT Automatisering NV............................126

Improve Company BV..............................127

Imtech BV...............................................128

InfoRay Holding NV .................................129

Ingram Micro BV .....................................130

Inter Access BV.......................................131

Internoc Holding NV ................................132

Jansen MI Consultants BV........................133

KPMG Holding NV....................................134

KPN Telecom NV......................................135

KSI International NV ...............................136

Landis Group NV .....................................137

LCI Technology Group NV........................138

Libertel NV..............................................139

Logica BV................................................140

Magnus Holding NV .................................141

Management Share NV............................142

Microsoft BV............................................143

Multihouse NV.........................................144

NCR Nederland NV ..................................145

Nedgraphics Holding NV ..........................146

Newconomy NV .......................................147

Ordina Beheer NV....................................148

Pecoma Informatica BV ...........................149

Penta Scope Groep BV.............................150

Philips Electronics NV ..............................151

PinkRoccade NV ......................................152

Pluz BV ...................................................153

PricewaterhouseCoopers NV ....................154

Rood Technology NV................................155

SAP Netherlands BV ................................156

Scala Business Solutions NV....................157

Seagull Holding.......................................158

Siemens Nederland N.V...........................159

Siennax International BV.........................160

SIMAC Techniek NV.................................161

SNT Group NV.........................................162

Sopheon plc ............................................163

Syntegra Groep BV.................................164

Tiscali SpA ..............................................165

Transiciel - UCC.......................................166

Triple P NV..............................................167

Tulip Computers NV.................................168

Twynstra Group.......................................169

Unisys Nederland NV...............................170

Unit 4 Agresso NV ...................................171

UPC NV ...................................................172

VCD Holding BV.......................................173

Versatel..................................................174

Vertis BV.................................................175
Titel: AME BUROGIDS 2001
Auteur: Adriaan Meij
Beschikbaar als: Adobe PDF document (691 Kb)
Aantal pagina's: 174
Uitgegeven: 15 oktober 2001
Onderzoekskosten:
Prijs excl. BTW:  € 363,00
9% BTW (laag):  € 32,67
Verzendkosten:  € 0,00

Totaal: 

€ 395,67 incl. BTW
Bent u abonnee? Log dan nu in om deze publicatie direct te downloaden:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Opslaan

Login vergeten?
Abonneer nu


Geen abonnee? Geen probleem! Abonneer nu of bestel deze publicatie voor € 395,67 inclusief btw en ontvang het volledige document per e-mail. Voer nu uw gegevens in:
BESTELFORMULIER
Geslacht De heer Mevrouw
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie
Bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
 
U ontvangt het volledige document als bijlage per email. (A.u.b. geen gratis e-mailadres invoeren zoals @hotmail.com of @msn.com)
Email
Email Herhaal email
Land
Uw referentie
Opmerking

Tip:

 Bewaar mijn gegevens op deze computer

Bestel veilig & zonder credit card:

- Factuur achteraf per mail of post


Historisch dossier AME Research BV
Nieuw tijdperk op komst 25 okt 2022
Zorgsoftware is ratjetoe 19 okt 2022
IMF positief over economie 23 apr 2021
Stop winstmaximering als doel 14 mrt 2021
Uitstoot naar NUL 14 mrt 2021
Duurzaam samenleven 1 mrt 2021
Stop datahonger 14 feb 2021
The Great Reset 16 jan 2021
Vrede op aarde 11 dec 2020
Roep om soepeler beleid met focus 26 aug 2020
Draagvlak of spoedwet 23 aug 2020
Omstreden Coronawet 25 jun 2020
Rimpel én Ramp 18 jun 2020
Een complot of niet 19 mei 2020
Oversterfte Coronavirus ebt weg 16 mei 2020
Strijd tegen de lockdown 6 mei 2020
Virus velt economie 17 apr 2020
IMF vreest kredietcrisis 16 apr 2020
Afnemende groei besmettingen Covid-19 26 mrt 2020
Financieel trendrapport ICT Diensten 2019 29 nov 2019

OVERIG RECENT ONDERZOEK:

OKTOBER 2022
Nieuw tijdperk op komst Gratis!
Zorgsoftware is ratjetoe € 50,00

APRIL 2021
Het familiestatuut Gratis!
IMF positief over economie Gratis!

MAART 2021
Stop winstmaximering als doel Gratis!
Uitstoot naar NUL Gratis!
Duurzaam samenleven € 15,00

FEBRUARI 2021
Stop datahonger Gratis!

JANUARI 2021
Een onderneming als een jongensboek € 15,00
The Great Reset € 25,00

DECEMBER 2020
Vrede op aarde Gratis!

NOVEMBER 2020
Exact vol nieuwe plannen € 290,00

AUGUSTUS 2020
Roep om soepeler beleid met focus Gratis!
Draagvlak of spoedwet Gratis!

JULI 2020
Omzet Oracle stagneert € 100,00
Abonneer nu!

Blijf voordelig en optimaal geïnformeerd met een abonnement op onze publicaties.

Abonneer nu!


Top - Sitemap - Twitter - RSS - Over ons - Contact

© 2023 AME Research BV